EROZYON KONTROLÜNDE KAPARİ

Kuraklığa dayanıklılığı ve toprak yüzeyini yayılarak örtmesi gibi özellikleriyle kurak/yarı kurak step sahalardaki akan gevşek yamaçlarda, erozyonla mücadelede  büyük başarı elde ediliyor.Bu nedenledir ki kapari, çöl bitkisi” olarak da tanımlanıyor.

Toprak baba Hayrettin KARACA ve Mustafa ÜNAL

Ayrıca rüzgar erozyonuna açık alanlarda tesis edilen rüzgar perdelerinde , toprak yüzeyini örten alt tabaka bitkisi olarak güvenle dikilebilir.

Şayet eğimli veya dere boylarında arazileriniz varsa, erozyona uğraması kaçınılmazdır.Bu tür arazilerde kapari dikimi gerçekleştirdiğiniz takdirde hem siz kazanacaksınız, hem ülkemiz.Çünkü erozyon, milli bir sorun.Yalnız uzmanların bir uyarsı var:Eğer kapariyi erozyonu önlemek için dikiyorsanız biraz sıkça; yani 2x2  m.aralıklarda dikmeniz gerekiyor.Fidan çukurlar ise30x30x40 cm olmalı VE her çukura 4 adet fidan dikebilirsiniz.(1 dekara 1000 fidan)


Kapari, geç tutuşan bir bitki.Bu nedenle de orman yangınlarında, ormancıların dostu.En kurak mevsimde yaz günleri, yeşil kalması, toprak yüzeyini örterek ot vejetasyonunun gelişmesini önlemesi ve rüzgar akımlarını kesmesi nedeniyle yangına hassas bölgelerde değerlendiriliyor.Ancak ışık isteği de göz ardı edilmiyor ve yangın emniyet şeritleri ile yol kenarlarında tercih ediliyor daha çok.

Amaç:”Bir taşla iki kuş vurmak”Kapari ağaçlandırması ile hem erozyon felaketi önlenebilecek hem de kapari tomurcuklarını toplayan halka gelir kaynağı yaratılarak gelir düzeyi yükseltilip büyük bir sorun olan göçün önüne geçilebilecek.